Piagam Pelanggan

Print

PIAGAM PELANGGAN YPKDT

Kami warga kerja YPKDT berjanji akan memberi perkhidmatan berkualiti seperti berikut :-


UNIT KEWANGAN

 

UNIT KEKELUARGAAN

 

 

UNIT WANITA & NGO

 

UNIT KAJIAN DAN PENYELIDIKAN

 

UNIT PEMBANGUNAN MODUL DAN LATIHAN

 

UNIT MOTIVASI DAN KAUNSELING

 

UNIT PROJEK SOSIAL

 

UNIT PROMOSI DAN PUBLISITI

 

UNIT TEKNOLOGI MAKLUMAT

 

UNIT PENEMPATAN PEKERJAAN ORANG KURANG UPAYA (OKU)

 

(BERKUATKUASA PADA 1 SEPTEMBER 2012)