Pegawai Tadbir Daerah Batu Pahat :
Puan Siti Manisah binti Sidek

YPKDT Daerah Batu Pahat,
640, Jalan Dato Mohd Shah,
83000 Batu Pahat,
Johor.
Tel & Fakx : 07-4335949

Skip to content