Pegawai Tadbir Daerah Batu Pahat :
Puan Siti Manisah binti Sidek

YPKDT Daerah Batu Pahat,
JKR 640, Jalan Dato’ Mohd Shah,
83000 Batu Pahat,
Johor.
Tel & Faks : 07-4335949

Skip to content