YAYASAN PEMBANGUNAN KELUARGA DARUL TA'ZIM

SENARAI KAJIAN & PENYELIDIKAN

2023

2022

2021

  •  Laporan Pemantauan Penerima Barang Bantuan I- Berkat
  • Kajian Pasaran Penubuhan Jauhar Childcare Centre (JCC) di Projek Perumahan Rakyat Melana, Skudai.
  • Kajian Tinjaun Penubuhan Taska Tadika Transit di Daerah
  • Kajian Tinjauan Program Komuniti Di Hati
  • Laporan soal selidik Tinjauan bagi Program SKIPP & WINGS 2022
Skip to content