SINOPSIS

Buku Panduan Dan Keadah Pengalaman Modul Keluarga Sakinah diterbitkan bagi memudahkan orang ramai merujuk amalan-amalan sunnah yang sebaik-baiknya menjadi rutin utama kepada umat islam di Malaysia seluruhnya.

Buku ini sangat berharga dan bernilai untuk dimiliki oleh setiap individu muslim yang mengambil berat tentang sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Buku ini juga banyak memberi maklumat,kaedah dan panduan lengkap kepada semua lapisan masyarakat dalam membentuk institusi kekeluargaan berlandaskan tuntutan ajaran Islam yang sebenar

Kesimpulanya, dalam erti kata lain ia dapat membantu dan membimbing untu memantapkan lagi institusi kekeluargaan supaya dapat melahirkan generasi mithali yang berwawasan serta menghayati al-Quran dan as-Sunnah sekaligus menjadi “Role Model” dalam masyarakat yang sentiasa cemerlang,gemilang dan terbilang.

Skip to content