LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN YPKDT
JANUARI HINGGA DISEMBER 2017

JANJI

MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN

TIDAK MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN

JUMLAH PERKHIDMATAN

JUMLAH MENEPATI STANDARD

% MENEPATI STANDARD

JUMLAH TIDAK MENEPATI STANDARD

% TIDAK MENEPATI STANDARD

UNIT KEWANGAN (UKW)

1.    Memastikan semua tuntutan yang lengkap dibayar dalam tempoh 14 hari bekerja.

105

100

UKW – 1

UNIT KEKELUARGAAN (UKK)

1.     Memastikan ceramah Modul Keluarga Sakinah dilaksanakan minima 20 kali setiap bulan di semua kawasan Dewan Undangan Negeri Johor  (DUN).

 

14412

100

UKK – 3

2.     Memastikan program Pengamalan Sakinah dilaksanakan minima sekali setahun di semua kawasan Dewan Undangan Negeri Johor  (DUN).

 

73

100

 

3.     Menjalankan aktiviti MKS di setiap Perkampungan Sakinah pada setiap bulan di setiap daerah.

30

100

 

UNIT WANITA & NGO (UWNGO)

1.       Memastikan permohonan pendaftaran ibu tunggal di setiap daerah diambil tindakan dalam tempoh tiga (3) hari.

343

100

UWNGO – 4

 

2.     Memastikan kursus Kemahiran kepada ibu-ibu tunggal dan wanita yang berpendapatan rendah dilaksanakan di seluruh daerah sekurang-kurangnya tiga (3) kali setahun.

53

100

3.     Memastikan maklumat pendaftaran ibu tunggal dikemaskini oleh semua daerah empat (4) kali setahun.

4

100

4.     Memastikan pelbagai program wanita dilaksanakan sekurang-kurangnya empat (4) kali setahun.

4

100

UNIT KAJIAN & PENYELIDIKAN (UKP)

1.     Menyelesaikan analisa borang penilaian program yayasan dalam tempoh satu (1) minggu.

7

100

UKP – 2

2.     Memastikan penemuan hasil kajian dibentangkan kepada pihak pengurusan dalam tempoh dua (2) minggu selepas kajian disiapkan.

7

100

UNIT PEMBANGUNAN MODUL DAN LATIHAN (UPML)

1.     Mengkaji keberkesanan dan menambahbaik Modul Keluarga Sakinah serta panduan dan kaedah pengamalan Modul Keluarga Sakinah pada setiap tahun.

1

100

UPML – 2

2.     Memastikan latihan diadakan kepada Pegawai Penyelaras dan Pegawai Penggerak sekurang-kurangnya dua (2) kali setahun.

4

100

UNIT MOTIVASI & KAUNSELING (UMK)

1.     Melaksanakan 10 program motivasi di peringkat jabatan, Institusi dan sekolah pada setiap tahun.

75

100

UMK – 3

2.     Memastikan tindakan serta merta diambil terhadap semua permohonan perkhidmatan kaunseling atau rundingcara dalam waktu bekerja.

70

100

3.     Memastikan khidmat kaunseling atau rundingcara diberi dalam tempoh dua (2) minggu dari tarikh aduan diterima.

70

100

UNIT PROJEK SOSIAL (UPS)

1.     Memastikan proses permohonan bantuan peralatan golongan ibu tunggal dan wanita berpendapatan rendah  diselesaikan dalam tempoh tiga (3) bulan.

60

100

UPS – 3

2.     Memastikan bantuan peralatan golongan ibu tunggal dan wanita berpendapatan rendah  yang telah diluluskan disampaikan dalam tempoh satu (1) bulan.

60

100

3.     Memastikan khidmat penjagaan kanak-kanak / bayi kepada kakitangan awam bermula pada jam 7.15 pagi hingga 6.00 petang hari bekerja di TASKA YPKDT.

237

100

4.     Memastikan penyelenggaraan bangunan Pusat Dialisis NKF-YPKDT Permas Jaya yang mempunyai kerosakan diambil maklum dan tindakan selepas kelulusan Ketua Pegawai Eksekutif dalam tempoh (1) bulan.

Tiada kerosakan major

 

UNIT PROMOSI & PUBLISITI (UPP)

1.    Memberi informasi dan menyediakan perkhidmatan pameran YPKDT yang diperlukan oleh pihak berkenaan.

15

100

UPP – 3

2.     Menerbitkan Buletin YPKDT sekurang-kurangnya sekali setahun.

1

100

3.     Memastikan aduan dijawab dalam masa tiga (3) hari waktu bekerja.

25

100

UNIT TEKNOLOGI MAKLUMAT (UTM)

1.       Menguruskan pembangunan sistem aplikasi dalaman jabatan diselesaikan dalam tempoh enam (6) hingga 12 bulan.

2

100

UTM – 4

2.     Menyediakan keperluan prasarana ICT dalam tempoh satu (1) bulan dari tarikh kelulusan Ketua Pegawai Eksekutif.

12

100

 

 

 

3.     Memberi maklumbalas aduan kerosakan dalam tempoh satu (1) hari dan membuat penyelesaian dalam tempoh tiga (3) hari.

11

100

 

4.     Mengemaskini kandungan laman web jabatan dalam tempoh dua (2) hari dari tarikh maklumat diterima.

96

100

 

UNIT PENEMPATAN PEKERJAAN ORANG KURANG UPAYA (UPPOKU)

1.       Memastikan permohonan pekerjaan OKU didaftarkan dalam tempoh satu (1) hari.

143

100

UPPOKU – 4

2.     Memastikan padanan kerja calon OKU yang berkelayakan dilaksanakan dalam tempoh satu (1) minggu.

30

100

3.     Memastikan penempatan pekerjaan OKU dibantu dalam tempoh dua (2) minggu dari tarikh didaftarkan.

21

100

4.     Melaksanakan pemantauan OKU yang telah ditempatkan bekerja dalam tempoh enam (6) bulan. 

360

100

 

 

 

Skip to content