PIAGAM PELANGGAN

Pihak YPKDT berjanji akan memberi perkhidmatan berkualiti seperti berikut :

UNIT KEWANGAN

 • Memastikan semua tuntutan yang lengkap dibayar dalam tempoh 14 hari bekerja.

UNIT KEKELUARGAAN

 • Memastikan ceramah Modul Keluarga Sakinah dilaksanakan minima 20 kali setiap bulan di semua kawasan Dewan Undangan Negeri Johor  (DUN).
 • Memastikan program Pengamalan Sakinah dilaksanakan minima sekali setahun di semua kawasan Dewan Undangan Negeri Johor  (DUN).
 • Menjalankan aktiviti MKS di setiap Perkampungan Sakinah pada setiap bulan di setiap daerah.

UNIT WANITA & NGO

 • Memastikan permohonan pendaftaran ibu tunggal di setiap daerah diambil tindakan dalam tempoh tiga (3) hari.
 • Memastikan kursus Kemahiran kepada ibu-ibu tunggal dan wanita yang berpendapatan rendah  dilaksanakan di seluruh daerah sekurang-kurangnya tiga (3) kali setahun.
 • Memastikan maklumat pendaftaran ibu tunggal dikemaskini oleh semua daerah empat (4) kali setahun.
 • Memastikan laporan perjalanan aktiviti dan kewangan NGO yang menerima geran  diterima sebelum 31 MAC setiap tahun.
 • Memastikan pelbagai program wanita dilaksanakan sekurang-kurangnya empat (4)  kali setahun.

UNIT KAJIAN DAN PENYELIDIKAN

 • Menyelesaikan analisa borang penilaian program yayasan dalam tempoh satu (1) minggu.
 • Memastikan penemuan hasil kajian dibentangkan kepada pihak pengurusan dalam  tempoh dua (2) minggu selepas kajian disiapkan.

UNIT PEMBANGUNAN MODUL DAN LATIHAN

 • Mengkaji keberkesanan dan menambahbaik Modul Keluarga Sakinah serta panduan dan kaedah pengamalan Modul Keluarga Sakinah pada setiap tahun.
 • Memastikan latihan diadakan kepada Pegawai Penyelaras dan Pegawai Penggerak sekurang-kurangnya dua (2) kali setahun.

UNIT MOTIVASI DAN KAUNSELING

 • Melaksanakan 10 program motivasi di peringkat jabatan, Institusi dan sekolah pada setiap tahun.
 • Memastikan tindakan serta merta diambil terhadap semua permohonan perkhidmatan  kaunseling atau rundingcara dalam waktu bekerja.
 • Memastikan khidmat kaunseling atau rundingcara diberi dalam tempoh dua (2) minggu dari tarikh aduan diterima.

UNIT PROJEK SOSIAL

 • Memastikan proses permohonan bantuan peralatan golongan ibu tunggal dan wanita  berpendapatan rendah diselesaikan dalam tempoh satu (1) bulan.
 • Memastikan bantuan peralatan golongan ibu tunggal dan wanita berpendapatan rendah  yang telah diluluskan disampaikan dalam tempoh satu (1) bulan.
 • Memastikan khidmat penjagaan kanak-kanak / bayi kepada kakitangan awam bermula pada jam 7.15 pagi hingga 6.00 petang hari bekerja di TASKA YPKDT.

UNIT PROMOSI DAN PUBLISITI

 • Memberi informasi dan menyediakan perkhidmatan pameran YPKDT yang diperlukan   pihak berkenaan.
 • Menerbitkan Buletin YPKDT sekurang-kurangnya sekali setahun.

 • Memastikan aduan dijawab dalam masa tiga (3) hari waktu bekerja.

UNIT TEKNOLOGI MAKLUMAT

 • Menguruskan pembangunan sistem aplikasi dalaman jabatan diselesaikan dalam tempoh enam (6) hingga 12 bulan.
 • Menguruskan kemudahan ICT jabatan seperti berikut :
 • Menyediakan keperluan prasarana ICT dalam tempoh satu (1) bulan dari tarikh kelulusan Ketua Eksekutif.
 1. Memberi maklumbalas aduan kerosakan dalam tempoh satu (1) hari dan membuat penyelesaian dalam tempoh tiga (3) hari.
 2. Mengemaskini kandungan laman web jabatan dalam tempoh dua (2) hari dari tarikh maklumat diterima.

UNIT PENEMPATAN PEKERJAAN ORANG KURANG UPAYA (OKU)

 • Memastikan permohonan pekerjaan OKU didaftarkan dalam tempoh satu (1) hari.
 • Memastikan padanan kerja calon OKU yang berkelayakan dilaksanakan dalam tempoh satu (1) minggu.
 • Memastikan penempatan pekerjaan OKU dibantu dalam tempoh dua (2) minggu dari tarikh didaftarkan.
 • Melaksanakan pemantauan OKU yang telah ditempatkan bekerja dalam tempoh  (6) bulan.
Skip to content