RAKYAT
PERKHIDMATAN
INFO SEMASA
WARGA YPKDT

PENGUMUMAN

PERKHIDMATAN LAIN
HUBUNGI KAMI UNTUK MEMOHON PERKHIDMATAN INI

Kami membantu menempatkan  OKU kepada pekerjaan yang bersesuaian dengan menggunakan Employment Model.

Kami mempunyai Kaunselor dan Pegawai Rundingcara yang professional untuk membantu anda. Sila hubungi kami untuk temujanji.

AKTIVITI TERKINI
PROGRAM KEUSAHAWANAN

Pelbagai aktiviti pembangunan usahawan yang mampu membantu menjana pendapatan terutama kepada golongan sasar seterusnya mampu berdikari.

PROGRAM GOLONGAN SASARAN

Program yang dilaksanakan untuk golongan sasar iaitu usahawan, ibu tunggal, golongan berpendapatan rendah, orang kurang upaya (OKU), pelajar IPTA/IPTS/sekolah, agensi kerajaan & swasta.

Skip to content